StudentenLening

Vergoeding studiekosten

Studiekosten worden vaak vergoed door de werkgever, zodat de werknemer geen studielening nodig heeft. In principe is deze vergoeding voor studiekosten onbelast, aangezien sprake is van een vrije vergoeding. Derhalve geldt ook dat de kosten van de studie niet in aftrek kunnen worden gebracht door de werknemer.

Terugbetaling studiekosten aan werkgever

Soms dient de werknemer de vergoede kosten van de studie terug te betalen, bijvoorbeeld na vroegtijdig ontslag. Als een werknemer een eerder vrijgestelde studiekostenvergoeding terugbetaalt is er geen sprake van negatief loon. Een redelijke wetstoepassing brengt mee dat de werknemer het terugbetaalde bedrag voor de heffing van de inkomstenbelasting in aanmerking kan nemen als scholingsuitgaven in het jaar van terugbetaling.

Overname studiekosten door tweede werkgever

Ten slotte kan het ook voorkomen dat de nieuwe werkgever de studiekosten overneemt. Soms betekent dit dat de nieuwe werkgever een vergoeding geeft aan de werknemer, gezien de terugbetaling aan werkgever 1. Deze vergoeding kan in principe ook onbelast worden verkregen. Derhalve kunnen de studiekosten niet in aftrek worden gebracht.