StudentenLening

Basisbeurs

Indien je gaat studeren krijg je veel extra kosten op je dak. Zo ga je wellicht op kamers en krijg je te maken met een kamer en bijbehorende kamerhuur. Verder heb je nog de kosten voor de aanschaf van boeken en het collegegeld voor de studie zelf. Omdat de overheid het studeren erg belangrijk vindt, heeft elke student in principe recht op studiefinanciering die door de ib-groep wordt uitgekeerd.

Soorten basisbeurs

Er zijn eigenlijk twee soorten van de basisbeurs, namelijk die voor uitwonende studenten en die voor thuiswonende studenten. Uitwonende studenten hebben over het algemeen meer kosten en hebben daarom recht op een hogere studiefinanciering dan thuiswonende studenten. Het verschil tussen deze twee bedraagt iets meer dan 150 euro.

Voorwaarden basisbeurs

In principe hebben alleen voltijdstudenten recht op studiefinanciering. Daarnaast geldt het recht op studiefinanciering pas vanaf je 18e jaar, maar tot je 18e kan je soms toch geld krijgen van de ib-groep, namelijk de tegemoetkoming scholieren. In principe hebben zowel MBO, HBO en Universitaire studenten recht op de studiefinanciering. Tot slot merken we nog op dat ook de basisbeurs een prestatiebeurs is, met alle voorwaarden van dien.

Uitbetaling basisbeurs

De basisbeurs bedraagt voor thuiswonende studenten 91,81 euro en voor uitwonende studenten 255,64 euro (bedragen 2008). Als je wilt weten op welke dag deze bedragen op je rekening staan, kijk dan bij betaaldata stufi.